Kwalifikacje

Jestem doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą pediatrą i specjalistą chorób płuc z ponad 20. letnim doświadczeniem zawodowym.

W 1996 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera. W latach 1997- 1999 ukończyłam studium podyplomowe organizacji, zarządzania i ekonomiki w opiece zdrowotnej Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

I stopień specjalizacji z pediatrii uzyskałam w  2000r., II stopień w 2004r. Specjalizacja z medycyny społecznej: I stopień 2000r. Specjalizacja z chorób płuc 2011r. Następnie w 2017 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych.

Ponadto w 2007 roku uzyskałam certyfikat z densytometrii klinicznej 2007r. (Certified Clinical Densitometrist), a w 2016 roku Certyfikat Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego uprawnień do wykonywania i opisywania badań densytometrycznych.

Praca lekarza to ustawiczne kształcenie. Oprócz specjalizacji potwierdzonych egzaminami państwowymi, w miarę upływu lat, dobra komunikacja z pacjentem i podążanie za rozwojem nauk medycznych oraz uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach stało się integralną częścią mojej pracy.

Rozwój i wymianę wiedzy umożliwia mi także członkostwo w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym, Polskim Towarzystwie Chorób Płuc i Polskim Towarzystwie Pneumonologii Dziecięcej.