Doświadczenie

Od początku mojej pracy zawodowej, tj. od 1997 roku pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, w Oddziale Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na każdym stopniu praktyki lekarskiej: pracując w ratownictwie medycznym (w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w latach 1997-2000), w lecznictwie poradnianym ( w latach 2001-2008 w Poradni POZ „Przy Belmie”), dyżurując w Izbie Przyjęć oraz w Oddziale Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy do 2017 r.

Zdobywając kolejne specjalizacje i kursy zawodowe nabyłam doświadczenie w zakresie ogólno-pediatrycznym i specjalistycznym w dziedzinie chorób płuc (od 2010 r. pracuję w Poradni Pulmonologicznej WSD w Bydgoszczy, a od 2012 r. w Centrum Medycznym Fontes-med. W Bydgoszczy).

Posiadam również wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania i oceny badań densytometrycznych u dzieci i dorosłych ( od 2007 roku pracuję w Pracowni Densytometrii Klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy), a w kręgu moich zainteresowań pozostaje także rola witaminy D w organizmie.